Vui lòng đọc kỹ và đảm bảo bạn chấp nhận chính sách quyền riêng tư của Cheap Good trước khi truy cập và sử dụng dịch vụ của Cheap Good.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Nhằm đảm bảo an toàn cho Cheap Good (Team Building Giá Rẻ) đồng thời bảo mật thông tin khách hàng, chúng tôi đưa ra Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Policy) dành cho các tổ chức và cá nhân giao dịch với Cheap Good. Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân của Cheap Good tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

– Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi Chính sách bảo mật được cập nhật, khách hàng vẫn truy cập sử dụng trang web như thường, có nghĩa là khách hàng đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật mới.

Về việc thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi cũng yêu cầu khách hàng cung cấp một số thông tin thêm mà chúng tôi có thể sử dụng để hòan thành dịch vụ mà khách hàng yêu cầu hoặc xác định danh tính của khách liên hệ một cách rõ ràng trước khi hợp tác và quản trị rủi ro.

Về yêu cầu độ chính xác của thông tin cá nhân

Cheap Good luôn nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp. Do đó, khách hàng có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân và luôn cập nhật thông tin mới. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin khách hàng cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân

– Thông qua chính sách này, chúng tôi sử dụng cụm từ “thông tin cá nhân” để mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó.

– Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng tại công ty và được bảo đảm an toàn. Thông tin chi tiết của khách hàng như họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại và email sẽ được lưu trữ để đảm bảo quyền lợi cho chính khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

– Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng: các thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu giữ từ khi bắt đầu dịch vụ cho đến khi kết thúc dịch vụ.

– Công ty của chúng tôi đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng khi đăng ký và sử dụng dịch vụ tại Cheap Good.

– Trong trường hợp công ty bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu dùng, công ty sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.

Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa khách hàng và Cheap Good đều được lưu giữ và bảo mật. Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Cheap Good.

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Cheap Good không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba vì bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép của chính chủ sở hữu, ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt hoặc nếu khách hàng có những hành động vi phạm pháp luật.

 

5/5 - (1 bình chọn)