Gói 1

 • MC quản trò
 • Âm thanh
 • Đạo cụ trò chơi

Gói 2

 • MC quản trò
 • Nhân sự hỗ trợ
 • Âm thanh
 • Đạo cụ trò chơi
 • Phí thuê sân bãi
 • Vé cổng

Gói 3

 • MC quản trò
 • Nhân sự hỗ trợ
 • Âm thanh
 • Đạo cụ trò chơi
 • Phí thuê sân bãi
 • Vé cổng
 • Banner
 • Media
5/5 - (3 votes)
error: Nội dung của TeamBuildingGiaRe.com được bảo vệ !!